Zarządzenie nr 490/OR/2018 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.12.2018 r. w/s wprowadzenia Regulaminu uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych przez Radnych Rady Miasta Knurów

Zarządzenie nr 58/MCE/2017 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13 lutego 2017r. w/s wykonania Uchwały nr XXVIII/379/17 Rady Miasta Knurów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017

Zarządzenie nr 341/MCE/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w/s ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem powierzchni użytkowej budynku oraz powierzchni gruntu stanowiących własność Gminy Knurów, a oddanych w trwały zarząd oświatowym jednostkom organizacyjnym

Zrządzenie nr 505/MCE/2017 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 01 grudnia 2017 r. w/s zmiany zarządzenia nr 44/MCE/2017 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 31.01.2017 r. w sprawie ustalenia zasad najmu i minimalnych stawek za wynajem nieruchomości będoących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Edukacji w knurowie

Zrządzenie nr 504/MCE/2017 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 01 grudnia 2017 r. w/s zmiany zarządzenia nr 506/MZJOś/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem powierzchni użytkowej budynku oraz powierzchni gruntu stanowiących własność Gminy Knurów, a oddanych w trwały zarząd oświatowym jednostkom organizacyjnym

Zarządzenie nr 353/OR/2015 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozpatrywania petycji

Zarządzenie nr 36/MZJOś/15 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.02.2015 r. w sprawie organizacji zajęć nauki etyki w oddziałach międzyszkolnych dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Zarządzenie nr 381/MCE/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.10.2019 r. w sprawie zasad udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia