Zgodnie z art. 74 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej każdy obywatel jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenie. Ochrona środowiska jest obowiązkiem nie tylko obywateli, ale przede wszystkim władz publicznych. Podstawową jednostką administracji publicznej, która wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska, jest gmina. To ona bowiem wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu.

Ochroną środowiska w Gminie Knurów zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (GKRiOŚ) Urzędu Miasta Knurów.

https://www.knurow.pl/ochrona-srodowiska/index

Informacje o jakości powietrza w woj. śląskim znajdują się na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego