Biuro projektu zaprasza chętnych nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie do przystąpienia do projektu pn. Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

W ramach projektu nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, muzykoterapii, bajkoterapii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, aby w kolejnym etapie projektu móc prowadzić dla dzieci zajęcia dodatkowe.

 

 

Rekrutacja potrwa od 22 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

1 Regulamin rekrutacji
2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3 Wzór rekomendacji dyrektora szkoły
4 Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych
5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
6 Harmonogram zajęć

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!