R E K R U T A C J A

 

Biuro projektu zaprasza chętnych nauczycieli Miejskich Szkół Podstawowych w Knurowie do przystąpienia do projektu pn. Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

W ramach projektu nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu innowacyjnych metod nauczania języków obcych, aby w kolejnym etapie projektu móc prowadzić dla uczniów zajęcia dodatkowe.

 

Rekrutacja potrwa od 20 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

1 Regulamin rekrutacji
2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3  Rekomendacja dyrektora szkoły
4 Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych
5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
6 Harmonogram zajęć

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!