R E K R U T A C J A

 

Biuro projektu zaprasza chętnych nauczycieli Miejskich Szkół Podstawowych w Knurowie do przystąpienia do projektu pn. Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

W ramach projektu nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu innowacyjnych metod nauczania języków obcych, aby w kolejnym etapie projektu móc prowadzić dla uczniów zajęcia dodatkowe.

 

Rekrutacja potrwa od 20 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

1 Regulamin rekrutacji
2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3  Rekomendacja dyrektora szkoły
4 Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych
5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
6 Harmonogram zajęć

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

R E K R U T A C J A

 

 

 

Biuro projektu zaprasza chętnych uczniów przyszłych klas V-VIII Miejskich Szkół Podstawowych w Knurowie do przystąpienia do projektu pn. Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej szkół, jaką są zajęcia pozalekcyjne – kółka zainteresowań rozwijające wiedzę w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

 

Rekrutacja potrwa od 9 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

 

1  Regulamin rekrutacji
2  Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3  Kwestionariusz uczestnictwa w projekcie
4  Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych
5  Wzór opinii pedagoga
6  Wzór usprawiedliwienia nieobecności
7  Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!