Knurów, 28 września 2020 r.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

 (pełny wymiar czasu pracy) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: MCE/110/3/2020/TL)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Agatę Śnieżek zamieszkałą w Żernicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agata Śnieżek uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu testu z wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Agata Śnieżek uzyskała akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

 

 

  Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura