Pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie nr MCE/523/2/2022/DZ z 24 marca 2022 r. dot. działania ZFŚS i zmiany regulaminu –  PDF