Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z 1 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiego Żłobka oraz Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 12 stycznia 2022 r.

Pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie nr MCE/523/2/2022/DZ z 24 marca 2022 r. dot. działania ZFŚS i zmiany regulaminu –  PDF