Lp Placówka Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb orientacyjna wartość
netto (PLN)
orientacyjny termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych, obejmująca: przebudowę I piętra i parteru
w budynku “A”, budowę 6 podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłącza energetycznego
roboty budowlane przetarg
nieograniczony
3 213 268,29 I kwartał
2 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz
z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4
roboty budowlane przetarg
nieograniczony
343 902,00 I kwartał
3 Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 Remont bloku sportowego, w tym: malowanie i odgrzybianie sali gimnastycznej, montaż osłon na ścianach i filarach oraz wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, remont toalet i szatni w bloku sportowym roboty budowlane przetarg
nieograniczony
156 310,00 II kwartał
4 Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 Dostawa energii cieplnej do budynku MSP-7 na okres 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. dostawy wolna ręka 219 283,84 III kwartał
5 Miejskie Centrum Edukacji Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 usługi przetarg
nieograniczony
165 862,40 III kwartał
6 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 Dostawa energii cieplnej do budynku MSP-9 na okres 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. dostawy wolna ręka 572 113,67 III kwartał
7 Miejskie Przedszkole nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla MP2  na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
191 541,28 IV kwartał
8 Miejskie Przedszkole nr 3 Dostawa artykułów spożywczych dla MP3 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
106 061,32 IV kwartał
9 Zespół Szkolno – Przedszkolny Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
133 434,32 IV kwartał
10 Miejskie Przedszkole nr 7 Dostawa artykułów spożywczych dla MP7 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
224 124,34 IV kwartał
11 Miejskie Przedszkole nr 12 Dostawa artykułów spożywczych dla MP12 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
275 213,81 IV kwartał
12 Miejski Żłobek Dostawa artykułów spożywczych dla MŻ na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
144815,94 IV kwartał
13 Miejskie Przedszkole nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla MP1  na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
331 341,46 IV kwartał
14 placówki oświatowe Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na 2020 rok usługi wolna ręka 173 498,24 IV kwartał
15 placówki oświatowe Zakup energii elektrycznej na 2020 rok dostawy przetarg
nieograniczony
207 821,33 IV kwartał