plan zamówień

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020
Lp Placówka Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb orientacyjna wartość
netto (PLN)
orientacyjny termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych (IV etap) roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 555 103,00 I kwartał
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych (wyposażenie) dostawy 477 416,00
2 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
406 504,00 I kwartał
3 Miejskie Centrum Edukacji Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 usługi przetarg
nieograniczony
245 485,00 III kwartał
4 Miejskie Przedszkole nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-2  na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
226 501,00 IV kwartał
5 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP-1 na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
172 280,00 IV kwartał
6 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP-2 na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
123 617,00 IV kwartał
7 Miejskie Przedszkole nr 7 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-7 na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
256 352,00 IV kwartał
8 Miejskie Przedszkole nr 12 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-12 na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
325 066,00 IV kwartał
9 Miejski Żłobek Dostawa artykułów spożywczych dla MŻ na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
147 330,00 IV kwartał
10 Miejskie Przedszkole nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-1  na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
412 500,00 IV kwartał
11 Miejskie Przedszkole nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-1  na okres wrzesień-grudzień 2020 r. dostawy przetarg
nieograniczony
137 500,00 III kwartał
12 Miejskie Centrum Edukacji E-Oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty gminy Knurów usługi przetarg
nieograniczony
382 214,00 IV kwartał
13 placówki oświatowe (MP-2, ZSP-2,
MSP-1, MŻ, MP-12, MP-13)
zakup gazu na rok 2021 dostawy przetarg
nieograniczony
174 035,00 IV kwartał
Lp Placówka Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb orientacyjna wartość
netto (PLN)
orientacyjny termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych, obejmująca: przebudowę I piętra i parteru
w budynku “A”, budowę 6 podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłącza energetycznego
roboty budowlane przetarg
nieograniczony
3 213 268,29 I kwartał
2 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz
z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4
roboty budowlane przetarg
nieograniczony
343 902,00 I kwartał
3 Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 Remont bloku sportowego, w tym: malowanie i odgrzybianie sali gimnastycznej, montaż osłon na ścianach i filarach oraz wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, remont toalet i szatni w bloku sportowym roboty budowlane przetarg
nieograniczony
156 310,00 II kwartał
4 Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 Dostawa energii cieplnej do budynku MSP-7 na okres 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. dostawy wolna ręka 219 283,84 III kwartał
5 Miejskie Centrum Edukacji Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 usługi przetarg
nieograniczony
165 862,40 III kwartał
6 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 Dostawa energii cieplnej do budynku MSP-9 na okres 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. dostawy wolna ręka 572 113,67 III kwartał
7 Miejskie Przedszkole nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla MP2  na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
191 541,28 IV kwartał
8 Miejskie Przedszkole nr 3 Dostawa artykułów spożywczych dla MP3 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
106 061,32 IV kwartał
9 Zespół Szkolno – Przedszkolny Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
133 434,32 IV kwartał
10 Miejskie Przedszkole nr 7 Dostawa artykułów spożywczych dla MP7 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
224 124,34 IV kwartał
11 Miejskie Przedszkole nr 12 Dostawa artykułów spożywczych dla MP12 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
275 213,81 IV kwartał
12 Miejski Żłobek Dostawa artykułów spożywczych dla MŻ na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
144815,94 IV kwartał
13 Miejskie Przedszkole nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla MP1  na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
331 341,46 IV kwartał
14 placówki oświatowe Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na 2020 rok usługi wolna ręka 173 498,24 IV kwartał
15 placówki oświatowe Zakup energii elektrycznej na 2020 rok dostawy przetarg
nieograniczony
207 821,33 IV kwartał