Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Remont bloku sportowego w MSP7”– informacja z otwarcia ofert Drukuj Email
Roboty budowlane
piątek, 31 maja 2019 10:15

 

PT-I/DW/71/04/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont bloku sportowego w MSP7”– informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 443 419,97 zł,

2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania robót budowlanych oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin wykonania robót

Okres gwarancji

1.

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

648 210,00 zł

12.08.2019 r.

84 miesiące

2.

F.P.U.H. SKLEP „MABAPA”

Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwice

694 826,32 zł

12.08.2019 r.

84 miesiące

3.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

620 000,00 zł

12.08.2019 r.

84 miesiące

4.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

489 374,25 zł

19.08.2019 r.

84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura