Knurów, 14 maja 2018 r.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: PK-A/TL/103/2/2018)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Katarzynę Wesołą zamieszkałą w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Wesoła ma wykształcenie średnie techniczne (potwierdzone świadectwem ukończenia technikum), posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista oraz legitymuje się ponad półrocznym doświadczeniem pracy w samorządowej jednostce organizacyjnej; uzyskała bardzo dobre, pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Katarzyna Wesoła uzyskała akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

(-) Anna Misiura

Dyrektor MCE