Minister Edukacji Narodowej do 24 maja 2020 r. wydłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach podstawowych
i przedszkolach.

W związku z pandemią koronawirusa MEN ustalił, że egzaminy ósmoklasisty w 2020 r. odbędą się w terminie od 16 do 18 czerwca.

W dalszym ciągu pozostają zamknięte Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” oraz kluby dziecięce działające na terenie Knurowa.

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji