Kształcenie na odległość w szkołach podstawowych i przedszkolach

przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 26 kwietnia 2020 r. wydłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Komunikat MEN wraz treścią rozporządzenia dostępne są tutaj (link).

W związku z pandemią koronawirusa MEN przełożył terminy egzaminu ósmoklasisty na inny termin, który zostanie ogłoszony z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

W dalszym ciągu pozostają zamknięte Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” oraz kluby dziecięce działające na terenie Knurowa.

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji