Komunikat – zasady pracy Miejskiego Centrum Edukacji oraz placówek oświatowych w Knurowie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Ze względu na bieżącą sytuację w kraju dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego oraz związane z nią działania i zalecenia profilaktyczne informuję, że na polecenie Prezydenta Miasta Knurów w okresie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie będzie zamknięte dla interesantówza wyjątkiem spraw pilnych (wymagających osobistego stawiennictwa).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235 27 00 lub adresem e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl . Numery telefonów do poszczególnych pionów MCE znajdują się na stronie www.knurow.edu.pl w zakładce „o nas” https://knurow.edu.pl/index.php/o-nas/kontakt

 

Ponadto uprzejmie informuję, iż od dnia 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. interesantów nie przyjmują miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Knurowie, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie.

Uwaga! W związku z trwającą od 2 marca 2020 r. rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 16 marca 2020 r. rodzic w wybranej placówce może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym celu zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z wybraną placówką.

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji