W poniedziałek 14 października 2019 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną uroczystość związaną z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie.

Nagrodzono szkoły, które w ubiegłym roku szkolnym uzyskały wyniki dydaktyczne powyżej średniej krajowej:

1. Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego.

2. Miejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych z języka polskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

3. Miejską Szkołę Podstawową nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych uzyskanych z matematyki potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

4. Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych z języka angielskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie otrzymała wyróznienie za wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

 

Nagrodę Prezydenta Miasta Knurów otrzymali:

Pani Małgorzata Czapla – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Aldona Rychlewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie,

Pani Jolanta Leśniowska – dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,

Pani Elżbieta Tubacka – zastępca dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie,

Pani Monika Walczyk – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Klaudia Śliwińska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Barbara Przerwa  nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Katarzyna Pałka  nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,

Pani Barbara Lisowska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Sylwia Surówka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pan Witold Długosz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Justyna Snitko – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie,

Pani Małgorzata Bielicka – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie.

Podziękowania dla osób, które w tym roku, po latach, zaprzestały pracy w strukturach oświaty.

 

Dyrektorzy:

Pani Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Jadwiga Salwa – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Pani Violetta Mucha – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Krolowej Jadwigi oraz dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Knurowie.

 

Nauczyciele:

Pani Brygida Pomarańska – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Jadwiga Cuber – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Jolanta Pietroń – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Pani Karina Szkatuła – z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Alicja Kusiak – z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie,

Pani Jolanta Stebel – z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie,

Pani Barbara Baka – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie,

Pani Stanisława Kudzia – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

Pani Halina Marczak – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

Pani Irena Mazurek – z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie,

Pani Ewa Kowalik – z Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,

Pani Janina Tkacz – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Pani Małgorzata Kliś – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie,

Pani Zofia Giniewicz – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Mariola Salonek – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci klas drugich z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Kornelii Ciupek-Ciesielskiej.