Komunikat dla rodziców – strajk w placówkach oświatowych dzień 17.

Szanowni Państwo,

informuję, że we wszystkich miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Knurowie strajk jest kontynuowany. Na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych zamieszczane są informacje dotyczące aktualnej sytuacji organizacyjnej, która każdego dnia ulega zmianie i w skali miasta może mieć niejednolity charakter.

Sytuacja jest dynamiczna, ale obecnie żaden z dyrektorów nie zdecydował się na zawieszenie zajęć. W miarę możliwości organizowana jest opieka dla dzieci oraz analizowana jest możliwość przynajmniej częściowego wznowienia zajęć dydaktycznych – co nie oznacza przerwania akcji strajkowej. Precyzyjnych informacji o zakresie i wymiarze zajęć w konkretnej placówce udziela dyrektor, który będąc odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie przedszkola/szkoły codziennie analizuje stan liczbowy pozostającej do jego dyspozycji kadry pedagogicznej i na tej podstawie podejmuje decyzje w sprawach kluczowych dla dzieci i rodziców. W tej sytuacji bardzo proszę, aby w dalszym ciągu na bieżąco monitorować informacje pojawiające się w mediach, na stronie internetowej placówki oraz w e-dzienniku.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie