Komunikat dla rodziców – strajk dalej trwa

Szanowni Państwo,

we wszystkich miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Knurowie ciągle trwa strajk. W szkołach z oddziałami gimnazjalnymi odbywa się egzamin gimnazjalny, jednocześnie dyrektorzy przygotowują się organizacyjnie do rozpoczynającego się w poniedziałek egzaminu ośmioklasisty.

Przypominam, że akcja strajkowa nauczycieli prowadzona w poszczególnych placówkach oświatowych nie oznacza automatycznie zawieszenia zajęć w przedszkolu/szkole. Strajk najczęściej uniemożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych, jednak dyrektorzy, jeśli tylko mają taką możliwość, starają się zapewnić najbardziej potrzebującym dzieciom opiekę. Każdego dnia dokonują rozeznania ilu nauczycieli bierze czynny udział w strajku, a ilu zgłasza swoją gotowość do pracy. Jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętych starań, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.

W związku z powyższym, dyrektorzy zawiesili zajęcia w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek) w:

1) Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie;

2) Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.

Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor przedszkola/szkoły.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie