Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów gimnazjalnych

Szanowni Państwo,

informuję, że 10 kwietnia 2019 r. we wszystkich miejskich szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi rozpoczną się egzaminy gimnazjalne. Dyrektorom placówek udało się skompletować zespoły nadzorujące oraz stworzyć warunki do prawidłowego przebiegu egzaminu. Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla pozostałych uczniów w dniach egzaminu proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Jednocześnie przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.

W związku z powyższym, 10 kwietnia 2019 r. (środa) zajęcia będą zawieszone w:

1) Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie;

2) Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.

(-) Anna Misiura
Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie