Komunikat dla rodziców w sprawie strajku

Szanowni Państwo,

informuję, że do rozpoczętej dzisiaj ogólnopolskiej akcji strajkowej, przystąpiły wszystkie miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Knurowie. Strajk ma charakter bezterminowy i w jego okresie nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne w szkołach.

Dyrektorzy na bieżąco monitorują sytuację w kierowanych przez siebie placówkach i dokładają wszelkich starań, aby w tej trudnej dla wszystkich sytuacji zapewnić dzieciom opiekę. Sytuacja w poszczególnych placówkach nie jest identyczna i może ulec zmianie w każdej chwili, dlatego proszę śledzić aktualne komunikaty pojawiające się w miejscach ogólnodostępnych, na stronach internetowych miejskich przedszkoli i szkół podstawowych bądź proszę kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem lub sekretariatem odpowiedniej placówki.

Priorytetem dla dyrektorów miejskich szkół podstawowych jest zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego, który rozpoczyna się 10 kwietnia 2019 r. oraz egzaminu ośmioklasisty, który rozpocznie się 15 kwietnia br.

Jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.

9 kwietnia 2019 r. (wtorek) zajęcia będą zawieszone w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie