Komunikat dla rodziców w sprawie zawieszenia zajęć

Szanowni Państwo,

w związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli informuję, że dyrektorzy po przeanalizowaniu sytuacji oraz po wyczerpaniu możliwości organizacyjnych, wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom i uczniom, za zgodą organu prowadzącego i po powiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny

zawiesili zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w:

1)    Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie;

2)    Miejskim Przedszkolu nr 3 im. Juliana Tuwima;

3)    Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie;

4)    Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie;

5)    Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie;

6)    Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie;

7)    Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Knurowie;

8)    Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie;

9)    Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie;

10) Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie;

11) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie.

W związku z ogólnopolskim charakterem akcji strajkowej sytuacja w poszczególnych placówkach i w kolejnych dniach może ulec zmianie. Proszę śledzić komunikaty, które będą się pojawiały w miejscach ogólnodostępnych oraz na stronach internetowych miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie