W piątek 12 października 2018 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną imprezę poświęconą zbliżającemu się świętu wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Nagrodzono placówki, które w ostatnim roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne:

  1. Miejską Szkołę Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym
  2. Miejską Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie za osiągnięcie wysokich wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym

Wyróżnienia otrzymały:

  1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  2. Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. F. Michalskiego w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  3. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

 

Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali:

Grażyna Misztalewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7,

Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2,

Barbara Starek –dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Violetta Mucha – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Teresa Niźnikiewicz – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Bogusława Golańska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2,

Gabriela Cieślik – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 7,

Agnieszka Sikora – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Justyna Kwaśniok – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Marzena Urbaniak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Dorota Stanek – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Joanna Jojko – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Podziękowania dla osób, które w ostatnim roku zaprzestały pracy w strukturach oświaty w naszym mieście.

Nauczyciele:

Krystyna Grzesik z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Teresa Wilk z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Maria Boroń z Miejskiego Przedszkola nr 12,

Maria Chudańska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Krzysztof Snitko z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Gabriela Palenga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Joanna Śleboda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Grażyna Wróblewska-Karkoszka z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Barbara Kwaśny z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Danuta Łukomska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Kazimiera Kowalczyk z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Lucyna Suchanek z Miejskiego Przedszkola nr 12,

Kazimiera Banaś z Miejskiego Przedszkola nr 13,

Urszula Mostowska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Zarychta z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Wanda Mysłek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Ewa Paleczna z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Bożena Targos z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Helena Pietraszek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Wiesława Wieczorek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Jolanta Hyrsz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Uroczystość uświetniły popisy artystyczne dzieci z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Izabeli Kierchner, Żanety Szczepanek, Magdaleny Kazimierskiej, Doroty Grabarczyk i Anny Gleń.