Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, mapę żłobków

i klubów dziecięcych.

Jest to nowe narzędzie, służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie, oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu, pokazywane są również dane tej instytucji, w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek bądź klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, a także liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Mapa żłobków nie tylko powinna ułatwić rodzicom znalezienie instytucji opieki nad dziećmi, ale również zwiększy czujność nas wszystkich na placówki działające nielegalnie – bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Mapa dostępna jest pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych