Plan pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie wakacji w 2018 r.

Placówka Lipiec 2018 Sierpień 2018
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie 1 – 31
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie 1 – 31
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie 1 – 31
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie 1 – 10 25 – 31
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie 1 – 31
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie 1 – 31
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie 1 – 31

 

Plan pracy publicznych przedszkoli w okresie VII-VIII 2018 r.

Placówka Lipiec 2018 Sierpień 2018
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie 1 – 31 1 – 15
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie 1 – 31 -–
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie 1 – 31 -–
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Ogana -– 1 – 31
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Dąbrowskiego 1 – 31 -–
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie 1 – 31 16 – 31
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie 1 – 31 1 – 15