W środę 11 października 2017 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną imprezę poświęconą zbliżającemu się świętu wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Uhonorowano placówki, które w ostatnim roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne:

  1. Miejskie Gimnazjum nr 3 za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym,
  2. Miejskie Gimnazjum nr 4 za progresję wyników dydaktycznych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego.

Wyróżnienia:

  1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  2. Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  3. Miejskie Gimnazjum nr 3 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  4. Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego za zajęcie 20 miejsca w Polsce i 5 miejsca na Śląsku w rankingu wyników egzaminów zawodowych oraz zdobycie tytułu „Złotej Szkoły”

Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2017 r. uhonorowany został Pan Dariusz Dzindzio – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4 a obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4.

Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali:

Małgorzata Dorabiała – dyrektor Miejskiego Żłobka,

Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2,

Ilona Wierzbowska-Pluta – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12,

Teresa Bochenek – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Barbara Hankus – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Dariusz Dzindzio – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Teresa Niźnikiewicz – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Barbara Markowska – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Krystyna Grzesik – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 3,

Anna Kamińska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13,

Sylwia Alczyńska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Małgorzata Sznapka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Mariola Wojciechowska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Stefania Stefaniak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Aleksandra Graboś – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

Podziękowania dla osób, które w ostatnim roku zaprzestały pracy w strukturach oświaty w naszym mieście. Nauczyciele:

Eleonora Stępień z Miejskiego Gimnazjum nr 1,

Zbigniew Mikuła z Miejskiego Gimnazjum nr 4,

Lilianna Rudnicka z Miejskiego Przedszkola nr 2,

Barbara Sikorska z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Joannę Bernasiuk z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Michalik z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Bożena Rudnik z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Iwona Kasprzak z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Henryka Adamus z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Alicja Działowy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Pracownicy administracji i obsługi:

Urszula Antończyk z Miejskiego Centrum Edukacji,

Barbara Telinga z Miejskiego Centrum Edukacji,

Józefa Skowronek z Miejskiego Centrum Edukacji,

Maria Urbaniak z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Rudolf Franik z Miejskiego Gimnazjum nr 1,

Elżbieta Zegarska z Miejskiego Gimnazjum nr 2,

Krzysztof Skowroński z Miejskiego Gimnazjum nr 2,

Zdzisław Błaszczyk z Miejskiego Gimnazjum nr 4,

Karolina Żebrowska z Miejskiego Przedszkola nr 2,

Helena Osięgłowska z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Anna Siudak z Miejskiego Przedszkola nr 13,

Krystyna Salamandra z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Janina Spiecha z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Barbara Surówka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Małgorzata Oleś z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Józefa Chrzomnicka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Julian Rzewódzki z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Halina Bednarczuk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Maria Gos z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Barbara Pietroń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Uroczystość uświetniły popisy artystyczne dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Anety Rusin oraz pani Agnieszki Trębickiej.