Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie reforma oświaty, która w Knurowie oznacza w skrócie:

 • Z mocy prawa przestaje istnieć Zespół Szkół nr 1, a 6-letnia MSP 9 przekształca się w 8-letnią MSP 9,
  która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne zlikwidowanego MG 3,
 • Włączenie MG 1 w strukturę MSP 1, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne;
  główna siedziba MSP 1 mieści się przy ul. Słoniny 1, przy ul. Ks. Koziełka 7 znajduje się drugi budynek szkoły,
  w którym będą się uczyć uczniowie klas siódmych i oddziały gimnazjalne,
 • Włączenie MG 4 w strukturę MSP 4, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne,
 • Włączenie MG 2 w strukturę MSP 6, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne;
  główna siedziba MSP 6 mieści się przy ul. Batorego 5, przy ul. Batorego 7 znajduje się drugi budynek szkoły,
  w którym będą się uczyć uczniowie klas szóstych, siódmych i oddziały gimnazjalne,
 • Pozostałe szkoły podstawowe przekształcają się z 6-letnich w 8-letnie szkoły podstawowe.