26 maja 2017 r. zakończyła się służba przygotowawcza dwóch pracowników Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Tego dnia odbył się egzamin, będący uwieńczeniem służby przygotowawczej, po którym nastąpiło uroczyste ślubowanie o następującej treści:  “Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Pracownicy, którzy złożyli ślubowanie, to Natalia Krawieczek – starszy referent w Pionie Księgowo – Finansowym oraz Dorota Zadroga – referent w Pionie Kadrowo – Administracyjnym.

Po ceremonii pracownicy otrzymali gratulacje od Dyrektora MCE Anny Misiury, Zastępcy Dyrektora Tomasza Lewickiego oraz Głównego Księgowego Witolda Dumały.

Była również okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.