Terminy dni otwartych poszczególnych szkół
Miejska szkoła podstawowa nr 1 2.02.2016 r. od godz 17:00
Miejska szkoła podstawowa nr 2 11.02.2016 r od godz 17:00
Miejska szkoła podstawowa nr 3 8.02.2016 r. od godz 17:00
Miejska szkoła podstawowa nr 4 9.02.2016 r. od godz 17:00
Miejska szkoła podstawowa nr 6 9.02.2016 r. od godz 17:00
Miejska szkoła podstawowa nr 7 8.02.2016 r. od godz 17:00
Miejska szkoła podstawowa nr 9 3.02.2016 r. od godz 17:00