W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów otrzymały wsparcie finansowe na zakup do bibliotek szkolnych książek o wyborze, których będą współdecydować uczniowie i rodzice, tj. książek:

  • niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane przez dzieci i młodzież,
  • o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,
  • rozwijające ciekawość, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Program zakłada:

  • upowszechnienie edukacji czytelniczej i medialnej,
  • promocję i wzrost czytelnictwa wśród uczniów,
  • wspieranie bibliotek szkolnych w zakupie pozycji wydawniczych, które będą rozwijały zainteresowania młodych czytelników.

 

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 17 900 zł, z czego 14 320 zł to kwota dotacji celowej, natomiast wkład własny Gminy Knurów to 3 580 zł.

 

Wykaz szkół objętych wsparciem z podziałem na poszczególne kwoty

Nazwa szkoły

Koszt całkowity

Kwota dotacji
celowej

Finansowy
wkład własny

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Miarki

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 1

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

17 900,00 zł

14 320,00 zł

3 580,00 zł