18 nauczycieli, w tym 7 dyrektorów placówek oświatowych nagrodził Prezydent Miasta Adam Rams. Wyróżnienia wręczono podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października 2015 r. w domu przyjęć Protos w Knurowie. Nagrodzone zostały również palcówki oświatowe wyróżniające się osiągniętymi wynikami dydaktycznymi oraz szczególnym zaangażowaniem w wychowanie i edukację najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dzień ten był także okazją do złożenia gratulacji osobom wyróżnionym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się między innymi Jadwiga Króliczek – dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Krystyna Szumilas – poseł na Sejm RP, dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, nagrodzeni byli i obecni pracownicy oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 pod kierunkiem Gabrieli Dudzińskiej oraz uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie pod kierunkiem Aliny Długosz.

 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA otrzymali:

DYREKTORZY:

Lidia Książek  Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy,

Grażyna Misztalewska – Miejskie Przedszkole nr 7,

Teresa Bochenek – Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki,

Eugeniusz Szybiak – Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi,

Danuta Pluta – Zastępca Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Barbara Hankus – Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,

Violetta Mucha – Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi.

NAUCZYCIELE:

Cecylia Boryga – Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy,

Maria Boroń – Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka,

Renata Małaczek – Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich,

Stella Szada-Krypczyk – Miejskie Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego,

Anna Moskała – Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi,

Barbara Lisowska – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7,

Beata Dudło – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7,

Sabina Janik-Lewandowska – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół nr 1,

Michał Holona – Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,

Wojciech Kempa – Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi,

Brygida Szymoszek – Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1.

Gratulacje z okazji otrzymania MEDALU EDUKACJI NARODOWEJ otrzymali:

Teresa Nieźnikiewicz  Zastępca Dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi,

Violetta Kossowska  nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi,

Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika (dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2015 r.)

Uhonorowane placówki za wysokie wyniki dydaktyczne:

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7

za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 potwierdzonych Sprawdzianem Klas Szóstych

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkół Nr 1

za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych z matematyki i języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 potwierdzonych Sprawdzianem Klas Szóstych

Nagroda dla Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół nr 1

za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych w roku szkolnym 2014/2015 potwierdzonych Egzaminem Gimnazjalnym

Wyróżnienie dla Miejskiego Gimnazjum Nr 3

za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych uzyskane w roku szkolnym 2014/2015

Wyróżnienie dla Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej z matematyki i języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyróżnienie dla Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyróżnienie dla Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyróżnione przedszkole:

Miejskie Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego

za zaangażowanie w wychowanie i edukację najmłodszych mieszkańców miasta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA