W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wydała zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://www.wsse.katowice.pl/index.php?c=article&id=82