Podczas letnich wakacji przeprowadzanych jest szereg remontów knurowskich placówek oświatowych. Prace zaplanowano w prawie wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach – ich łączny koszt przekroczy 1.355.000 zł. Dzięki temu nasze placówki edukacyjne będą nie tylko nowocześniejsze i piękniejsze, ale przede wszystkim bardziej przyjazne najmłodszym mieszkańcom Knurowa.

Prace związane z renowacją kuchni trwają jeszcze w Miejskim Przedszkolu nr 12 (wartość umowy 421.906,93 zł); na zakończenie inwestycji w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi będzie potrzeba poczekać do początku października – w szkole dobudowywana jest klatka schodowa oraz winda dla osób niepełnosprawnych, ale prace nie będą utrudniały dzieciom oraz nauczycielom rozpoczęcia roku szkolnego, ponieważ od września będą prowadzone na zewnątrz budynku (wartość umowy 514.850,00 zł).

W ramach pozostałych robót budowlanych, między innymi:

–    wymieniono ogrodzenie w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Szczygłowicach (100.921,50 zł);

–    wymieniono podłogi w dwóch salach lekcyjnych w Miejskim Przedszkolu nr 12 (50.218,02 zł);

–    wyremontowano parkiet w sali gimnastycznej oraz pierwsze piętro w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 (42.100,54 zł);

–    przeprowadzono remont elewacji oraz schodów u Zespole Szkolno-Przedszkolnym (50.000,00 zł);

–    zrealizowano pierwszy etap wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody w Zespole Szkół nr 1 (75.000,00 zł);

–    dokończono modernizację kanalizacji deszczowej przy Miejskim Gimnazjum nr 4 w Szczygłowicach (70.000,00 zł);

–    wymieniono instalacje centralnego ogrzewania w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 (17.480,21 zł);

–    przeprowadzono remont schodów w Miejskim Gimnazjum nr 1 (13.466,04 zł).

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima, ul. Kilińskiego 10
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka, ul. Armii Krajowej 5
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, ul. T. W. Wilsona 22
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jedności Narodowej 5
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego, ul. Michalskiego 27