W czerwcu br. zakończony został I etap rekrutacyjny na rok szkolny 2014/2015 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie. Wg informacji uzyskanych od dyrektorów szkół i przedszkoli, w niektórych placówkach zostały jeszcze wolne miejsca, co przedstawia poniższe zestawienie:

Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach:

MSP nr 1 – 8

MSP nr 2 – 2

MSP nr 4 – 4

MSP nr 6 – 1

MSP nr 7 – 4

MSP nr 9 – 8

Wolne miejsca w przedszkolach:

ZSP- MP-5 – 1

MP Nr 13 – 12

Szczegółowych informacji dotyczących naboru uzupełniającego, w tym ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych udzielają pracownicy sekretariatów wyżej wymienionych placówek.

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe zasady rekrutacji, w szkołach i przedszkolach, które dysponują wolnymi miejscami w miesiącu sierpniu 2014 r. przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające (art. 20zd tej ustawy), tzw. II etap rekrutacyjny. W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym obowiązują te same kryteria i zasady, które miały miejsce w I etapie. Wnioski (które należy złożyć ponownie, składane w marcu nie mogą być brane pod uwagę) wraz załącznikami będą przyjmowane w dniach od 4-8 sierpnia 2014 r., ogłoszenie list zakwalifikowanych nastąpi 14 sierpnia 2014 r. a podanie list przyjętych 22 sierpnia 2014 r.