12 lutego 2014 r. w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych odbyła się uroczystość z okazji uzyskania aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przez siedmiu nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmi

 

na Knurów. Nauczyciele w obecności swoich przełożonych odebrali życzenia kolejnych sukcesów zawodowych oraz gratulacje z rąk zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki.

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego zostały wręczone nauczycielom 16 stycznia br. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sosnowcu.

Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymali:

– Edyta Komińczyk-Mazurek – nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

– Agnieszka Baranowska – nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

– Jolanta Bazydło – nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

– Joanna Owczorz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie

– Jolanta Pietrek – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie

– Dominika Szyszka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

– Anna Nahibowicz – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Knurowie

Uzyskanie najwyższego stopnia awansu zawodowego świadczy o pogłębieniu przez nauczycieli wiedzy i umiejętności, a także o ich rozwoju zawodowym zgodnym ze współczesnymi kierunkami rozwoju placówki oświatowej. Tytuł

nauczyciela dyplomowanego jest ukoronowaniem długoletniej pracy pedagogicznej.

Serdeczne gratulacje!