Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Igor Radziewicz – Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podpisali wspólny list do dyrektorów szkół, dotyczący ogólnopolskiej kampanii pn. „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”. Kampania jest odpowiedzią na problem związany z tą nową formą używania narkotyków. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież leków dostępnych bez recepty, gdy tymczasem rodzice i nauczyciele bardzo często nie  są świadomi tego zjawiska i konsekwencji z nim związanych.

W ramach kampanii opracowano materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Wśród nich podręcznik dla rodziców “O lekach, marihuanie i dopalaczach – bez histerii”, który ma być źródłem wiedzy, ale również pomocą w kształtowaniu umiejętności wychowawczych, a także scenariusz spotkania z rodzicami „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, dostępnymi na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Treść listu

(źródło: https://www.men.gov.pl)