Gmina Knurów znalazła się wśród 52 wyróżnionych gmin i powiatów z całej Polski, którym przyznano prestiżowe certyfikaty w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”.

W ramach Programu komisja złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa, oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfikat otrzymały samorządy wyróżniające się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym.

 

Podczas uroczystości finałowej, 27 listopada br. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie certyfikaty wręczono 52 gminom i powiatom w pięciu kategoriach:

1. gmina do 20.000 mieszkańców,

2. gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000,

3. gmina o liczbie od 50.001 do 100.000,

4. gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000

5. powiat (ziemski).

Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

Najważniejsze cele Programu „Samorządowy Lider Edukacji” to:

– udzielanie samorządom wsparcia, mającego na celu podnoszenie efektywności lokalnej polityki edukacyjnej,

– upowszechnianie „dobrych praktyk” w edukacji i zarządzaniu oświatą,

– promowanie samorządów legitymujących się osiągnięciami w dziedzinie wspierania szkolnictwa, nauki i innowacji w kształceniu,

– zwiększanie zainteresowania społeczności lokalnych działaniami samorządów w dziedzinie edukacji,

– zwiększanie potencjału inwestycyjnego samorządów poprzez akcentowanie ich osiągnięć
w dziedzinie budowania gospodarki opartej na wiedzy,

– propagowanie wysokich standardów edukacyjnych.

 

Samorządowy Lider Edukacji 2013

foto: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego