W poniedziałek, 14 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to jak zwykle jest okazją do uhonorowania knurowskich placówek oświatowych za wysokie wyniki dydaktyczne, nagrodzenia dyrektorów i nauczycieli za trud i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także przyznania nagród i wyróżnień resortowych dla pedagogów za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

W uroczystości uczestniczyli prezydent miasta Adam Rams, Jan Trzęsiok – przewodniczący Rady Miasta Knurów, Piotr Surówka – zastępca prezydenta miasta, Tomasz Rzepa – przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, a także przedstawiciele związków zawodowych, ksiądz Andrzej Wieczorek – proboszcz parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek i jednostek oświatowych, wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

W czasie uroczystości uhonorowane zostały placówki, które osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne w roku szkolnym 2012/2013 w mieście, osiągnęły progresję wyników nauczania, oraz wysokie wyniki w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

Wśród uhonorowanych szkół były:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego

za progresję oraz za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście

powyżej średniej krajowej potwierdzonych Sprawdzianem Klas Szóstych

Miejskie Gimnazjum nr 3

za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście

powyżej średniej krajowej potwierdzonych Egzaminem Gimnazjalnym

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej
za progresję i osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki

za progresję i osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej w części humanistycznej
w zakresie języka polskiego

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Miejskie Gimnazjum nr 3

za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych