Rusza program Volunteers realizowany przez Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku z Knurowa.
Volunteers, to program dotyczący rozwoju osobistego i aktywności społecznej, składający się z czterech głównych obszarów:
  • Rekrutacji – Uczestników, tj. uczniów szkół gimnazjalnych z Knurowa do Młodzieżowej Szkoły Aktywności Społecznej, którą przeprowadzać będzie Stowarzyszenie CPR co roku pomiędzy 1 wrześniem a 31 październikiem;
  • Młodzieżowej Szkoły Aktywności Społecznej (MSAS), której celem jest wzmocnienie rozwoju osobistego oraz przygotowanie Uczestników do podjęcia przez nich aktywności społecznej na rzecz Gminy Knurów. Zawierać się będzie w edycjach trwających co roku pomiędzy listopadem a czerwcem danego roku szkolnego. W  jednej edycji weźmie udział 15 Uczestników – wcześniej zrekrutowanych. W MSAS zaplanowaliśmy: Inaugurację, Młodzieżową Mapę Knurowa, Osobiste Strategie Rozwoju, Warsztaty i Spotkania z ekspertami oraz Podsumowanie;
  • Klubu Wolontariusza (KW), którego celem jest podjęcie aktywności społecznej na terenie Gminy Knurów wśród Volunteers – osób, które ukończą Młodzieżową Szkołę Aktywności Społecznej. Rozpocznie się po zakończeniu MSAS – pierwszej edycji w 2013/2014 roku szkolnym i będzie trwać cały czas. W KW – Volunteers będą cyklicznie spotykać się, realizować Osobiste Strategie Rozwoju oraz będą aktywni społecznie głównie w Knurowie
    . Ponadto, chcielibyśmy w tym obszarze połączyć działania naszej knurowskiej grupy z grupą z Gminy Wierzchlas, a w szczególności z jej sołectwami: Toporów, Ogroble i Kamion w województwie łódzkim poprzez realizację wspólnych młodzieżowych projektów społecznych, aby wzmocnić rozwój obu społeczności lokalnych;
  • Społeczności, w której będą: Organizatorzy, Uczestnicy, Volunteers, Partnerzy, Sponsorzy i Media.

 

Szczegóły:
Program Volunteers
Centrum Wolontariatu
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR),

info@volunteers.com.pl
www.volunteers.com.pl
0 609 108 694