31 lipca 2013 r. dobiega końca realizacja projektu „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez ostatnie dwa lata programem objęto 7 szkół podstawowych oraz 4 gimnazja – w sumie 1448 uczniów knurowskich placówek oświatowych oraz 460 nauczycieli prowadzących. Wdrożonych zostało 11 Programów Rozwoju Szkoły.

Głównym założeniem projektu był harmonijny rozwój kompetencji kluczowych, wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości oraz wzrost zainteresowania nauką i dalszym rozszerzaniem wiedzy wśród uczniów. W okresie od  września 2011 r. do czerwca 2013 r. uczestniczyli oni w zajęciach pozalekcyjnych – kółkach zainteresowań dotyczących zagadnień z języka polskiego, języka angielskiego, historii, geografii, przedmiotów ścisłych, a także muzyki, plastyki, tańca, teatru oraz dziennikarstwa.

Dodatkową i niewątpliwie największą atrakcją dla uczestników projektu były wyjazdy edukacyjne – w przeciągu dwóch lat uczniowie odwiedzili blisko 30 miejsc na terenie woj. śląskiego:

 • Planetarium Śląskie w Chorzowie,
 • Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej,
 • Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu,
 • Muzeum Chleba i Szkoły w Radzionkowie,
 • Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach,
 • Muzeum Energetyki i Elektrownię w Łaziskach Górnych,
 • Teatr Nowy w Zabrzu,
 • Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu,
 • Kryształową Hutę Szkła w Zawierciu,
 • Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu,
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie,
 • Muzeum Historii Katowic,
 • Kompleks Zamkowy w Tarnowicach Starych,
 • katowicki oddział Telewizji Polskiej,
 • Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,
 • Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej,
 • Wydział Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Oddział Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach,
 • Zagrodę Żubrów w Pszczynie,
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 • Innowacyjne Centrum Bezpieczeństwa Škoda AUTOLAB w Czeladzi,
 • Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach,
 • Elektrownię Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim,
 • Zamek w Toszku,
 • Muzeum w Bielsku-Białej,
 • Muzeum Drukarstwa w Cieszynie,
 • Radiostację w Gliwicach,
 • Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 • Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” 4 lipca 2013 r. o godzinie 11:00 w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie odbyła się konferencja podsumowująca unijne przedsięwzięcie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Zastępca Prezydenta Miasta pan Piotr Surówka – gospodarz uroczystości w imieniu Prezydenta Miasta Knurowa pana Adama Ramsa, wicestarosta gliwicki – pan Waldemar Dombek, Przewodniczący Rady Miasta Knurów – pan Jan Trzęsiok, a także przedstawiciele Rady Powiatu Gliwickiego oraz przedstawiciele Rady Miasta Knurów. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek i jednostek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Podczas trwania konferencji przedstawiono m. in. główne założenia i rezultaty przedsięwzięcia oraz wskazano na środki jakie zostały wydatkowane na przeprowadzenie projektu.

TABELA – Stopień realizacji projektu w poszczególnych obszarach:

Wskaźniki Założono Zrealizowano % realizacji
1. Liczba wdrożonych Programów Rozwojowych Szkół 11 11 100 %
2. Liczba uczniów uczestniczących w projekcie 1 248 1 448 116 %
3. Liczba uczniów MSP, którzy rozwinęli kompetencje kluczowe 808 976 121%
4. Liczba uczniów MG, którzy rozwinęli kompetencje kluczowe 440 472 107 %
5. Liczba grup zajęciowych 624 624 100 %
6. Godziny zajęć 12 480 12 480 100 %
7. Osobogodziny zajęć 99 840 115 840 116 %
8. Wyjazdy edukacyjne 132 132 100 %
9. Artykuł prasowy 1 1 100 %

Prócz ogólnych podziękowań dla osób zaangażowanych w realizację projektu, szczególne słowa uznania zostały skierowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta pana Piotra Surówkę do samych uczestników projektu – uczniów i rodziców, dziękując za tak liczne skorzystanie z oferty edukacyjnej.

Jako realizatorzy przedsięwzięcia wszystkim uczestnikom projektu „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”, którzy przez cały okres trwania projektu brali w nim czynny udział SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!