Szanowni Państwo,

rodzice i opiekunowie dzieci urodzonych w roku 2007

Szkoła dla maluszka – gdy 6 lat ma na paluszkach.

W grudniu ubiegłego roku wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast otrzymali pismo Ministra Edukacji Narodowej, w którym potwierdzony został – jako ostateczny – termin wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków (ur. 2008 r.) przypadający na wrzesień 2014 roku.

(zobacz tutaj)

W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa informacje które pozwolą Wam podjąć decyzję o wyborze miejsca kształcenia Państwa dziecka.

 

 

Dlaczego obniżany jest wiek obowiązku szkolnego?

W większości krajów Europy dzieci rozpoczynają kształcenie w wieku sześciu, pięciu a nawet czterech lat.

(zobacz tutaj)

Postęp cywilizacyjny sprawił, że dzieci szybciej dojrzewają intelektualnie i w wieku 6 lat zdecydowana większość z nich jest już gotowa do podjęcia nauki w szkole. Dzieci urodzone w XXI wieku są ruchliwe, ciekawe świata i nowych wrażeń. Wdrażana zmiana organizacji kształcenia ułatwi zatem wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewni lepszy dostęp do edukacji młodszym dzieciom. Im wcześniej u dzieci i młodzieży zostaną odkryte talenty i uzdolnienia, tym większe są szanse na ich jak najlepsze rozwijanie.

 

Kto i kiedy ma obowiązek posłać dziecko do pierwszej klasy?

We wrześniu tego roku obowiązek posłania dziecka do klasy pierwszej mają rodzice pociech urodzonych w roku 2006 (7 latki). Natomiast w roku przyszłym, od 1 września 2014 r. Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek szkolny na dzieci sześcioletnie (ur. 2008) oraz  dzieci ostatniego rocznika rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej jako siedmiolatki (ur. 2007). Oznacza to, że o tym, czy do klasy pierwszej posłać dziecko 6 czy 7 letnie będą mogli zdecydować już tylko w tym roku rodzice dzieci urodzonych w roku 2007.

 

W tym roku tj. od 1 września 2013, obowiązek pójścia do szkoły mają dzieci z rocznika 2006 (7 letnie) i prawo dzieci z rocznika 2007 (6 letnie), natomiast za rok obowiązek będą miały wszystkie dzieci z rocznika 2008 (6 letnie) i te które nie skorzystały z możliwości pójścia rok wcześniej czyli dzieci urodzone w roku 2007 (za rok 7 letnie).

 

Tak. Wiąże się to z potrzebą podjęcia świadomej decyzji przez rodziców dzieci z rocznika 2007. Teoretycznie, jeżeli żaden z rodziców dzieci tego rocznika nie zdecyduje się na to by posłać we wrześniu tego roku (2013) swoje dziecko do pierwszej klasy jako 6 latka, za rok będziemy mieli w klasach pierwszych podwójny, zdublowany potem na wszystkich etapach edukacyjnych „rocznik” dzieci 2007 (7 letnich) i 2008 (6 letnich).

UWAGA!!

Podwójny rocznik klas I poza tym, że będzie składał się z dzieci urodzonych z dwóch lat, będzie bardzo liczny z uwagi na fakt, że dzieci urodzonych w tych poszczególnych rocznikach w naszym mieście jest bardzo dużo:

ur. w 2007 (7 latki) – 387 dzieci

ur. w 2008 (6 latki) – 458 dzieci (!!)

(zobacz tutaj)

Rodzic dziecka z rocznika 2007 musi zatem mieć świadomość, że jego pociecha przez całe lata swojej kariery szkolnej będzie uczniem większej grupy z której trudniej będzie mu się dostać do lepszego gimnazjum, szkoły średniej, na prestiżowy kierunek studiów czy w końcu po studiach znaleźć pracę. Wszak nie trudno się domyślić, że będzie wtedy więcej chętnych.

Zatem, z perspektywy rodzica dziecka urodzonego w roku 2007 warto zastanowić się czy nie posłać córki lub syna do szkoły rok wcześniej. Czy szkoły są przygotowane na przyjęcie 6 latków?

Nasze szkoły zawsze były przygotowane na przyjęcie 6 latków. Pamiętajmy, że dziecko 6 letnie jest od dawna obecne w knurowskich szkołach jako uczeń tzw. “zerówek”. W tym roku szkolnym każdego dnia do budynków naszych szkół raźno maszeruje ponad 200 sześcioletnich zuchów. Dodatkowo, już teraz w naszych szkołach uczy się w klasach pierwszych blisko 70 sześciolatków, rok temu było ich ponad 80. Z informacji uzyskanych od nauczycieli i dyrektorów wiemy, że sześciolatki funkcjonują zarówno w grupach rówieśniczych, jak i wśród dzieci 7 letnich prawidłowo, wręcz bardzo dobrze. To dla nich wszystkich dyrektorzy dostosowali placówki pod względem wyposażenia i aranżacji przestrzeni, tak by szkoła była przyjazna i bezpieczna. Aby w łagodny sposób wprowadzić dzieci w świat szkoły, edukacja w I klasie łączy naukę z zabawą. Dlatego sale lekcyjne, w której już uczą się dzieci 6 letnie są podzielone na dwie części: dydaktyczną – wyposażoną w stoliki, krzesełka, tablicę itp. oraz rekreacyjną – w której nauka odbywa się poprzez zabawę (tzw. „kącik zabaw”).

O co miasto zadbało jeszcze?

Wszystkie knurowskie szkoły skorzystały z możliwości dofinansowania programu Radosna Szkoła, dzięki czemu powstały w nich nowoczesne i kolorowe sale zabaw dla najmłodszych uczniów, służące nie tylko zabawie, ale także poprawnemu rozwojowi psychofizycznemu. Przy prawie wszystkich naszych knurowskich placówkach pojawiały się także szkolne place zabaw,  przeznaczone do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Każdy z placów zabaw wyposażony jest w huśtawki, zestawy wspinaczkowe, zestawy zabawowe, czy też drążki do ćwiczeń oraz stopień do skakania.

 

Co dokładnie powoduje zmiana podstawy programowej w nauczaniu dziecka 6 letniego?

Zmiana podstawy programowej powoduje to, że dzieci w klasie pierwszej jako 6 latki nie będą powtarzać tego, czego uczyły się w przedszkolu, ale będą kontynuować naukę na poziomie dostosowanym do ich wieku. Najważniejsza zmiana np. w zakresie edukacji polonistycznej polega na uczynieniu z klasy I pierwszego etapu nauki czytania i pisania, po którego zakończeniu uczeń ma znać wszystkie litery alfabetu oraz czytać  i rozumieć proste, krótkie teksty (dotychczas pierwszy kontakt dzieci z literami następował już w zerówce) Natomiast zadaniem nauczycieli przedszkoli jest ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania tych umiejętności w szkole.

Istotne są też zmiany w zakresie edukacji matematycznej, polegające na obniżeniu wymagań (np. w nowej klasie I przewiduje  się liczenie do 10, przeliczanie do 20, a z działań tylko dodawanie i odejmowanie). Ponadto położono nacisk na czynnościowe nauczanie matematyki. W pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wspomagające rozwój czynności umysłowych ważnych dla nauki matematyki. Edukacja przyrodnicza będzie natomiast realizowana w środowisku naturalnym, często poza szkołą. Rzecz w tym, by przejście w klasie I od poziomu przedszkolnego do szkolnego przebiegało w sposób możliwie harmonijny i zgodny z naturalnym rozwojem dziecka.

 

W przyszłym roku kolejne zmiany….

Od roku szkolnego 2014/2015 zmiany proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pójdą w kierunku reorganizacji pracy wszystkich szkół podstawowych w Polsce prowadzących oddziały przedszkolne. Od 1 września 2014 roku wszystkie „podstawówki” prowadzące „zerówki”, w tym nasze Miejskie Szkoły Podstawowe zostaną przekształcone z mocy prawa w Zespoły Szkolno–Przedszkolne. Oznacza to, że w budynkach dzisiejszych szkół podstawowych będą funkcjonować formalnie przedszkola. Przewidujemy do nich nabór dzieci 5 letnich (ur. w 2009).

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice dzieci urodzonych w 2007 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszych szkół, zapraszamy do zadawania pytań dyrektorom, zapraszamy Was i Wasze dzieci do pierwszych klas… bo knurowska szkoła jest dla maluszka – gdy 6 lat ma na paluszkach.

Dyrektor MZJOś

(-) Wojciech Świerkosz

Link do ulotki

Link do Listu Ministra Edukacji Narodowej do rodziców przedszkolaków