1 marca 2013 r. podczas uroczystości zorganizowanej przez gliwicką delegaturę Kuratorium Oświaty w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Gliwicach, pięciu knurowskich pedagogów odebrało z rąk dyrektora gliwickiej delegatury KO – pani Zdzisławy Waniek akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje awansowanym złożyli również pani Barbara Kwaśny – prezes Zarządu Oddziału ZNP w Knurowie oraz Zastępca Prezydenta Miasta – pan Piotr Surówka.

Do grona nauczycieli dyplomowanych dołączyli:

– Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego;

– Joanna Mandalka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej;

– Olga Powiecka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej;

– Iwona Spruch – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego;

– Stefania Stefaniak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

Na zdjęciu, poza awansowanymi nauczycielami, dyrektor gliwickiej delegatury KO Zdzisława Waniek, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Knurowie Barbara Kwaśny oraz Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Surówka.

Zdobycie tytułu nauczyciela dyplomowanego stanowi najwyższy stopień awansu zawodowego w karierze pedagoga. Obecnie w Knurowie zatrudnionych jest 395 nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, co obrazuje poniższy diagram.