Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi oraz 15 Złotych, 8 Srebrnych i 2 Brązowe Medale za Długoletnią Służbę – w ten sposób uhonorowano nauczycieli i pracowników knurowskich placówek oświatowych podczas uroczystości, które odbyły się 29 i 30 listopada 2012 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z rąk Wicewojewody Stanisława Dąbrowy oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera otrzymało w sumie 27 osób.

 

Wyróżnionym gratulacje w imieniu władz naszego miasta składał dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie Wojciech Świerkosz oraz obecni na uroczystości dyrektorzy szkół i przedszkoli.

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi wyróżniona została Lilianna Rudnicka – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Henryka Adamus – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

– Maria Mierzwa – intendent – Zespół Szkolno-Przedszkolny;

– Maria Sędzikowska  – sprzątaczka – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7;

– Ilona  Wierzbowska-Pluta – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka;

– Bronisław Nowak – robotnik gospodarczy – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7;

– Grażyna Klepacka – pomoc kuchenna – Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka;

– Jolanta Hyrsz – kucharka – Zespół Szkolno-Przedszkolny;

– Maria Kamińska-Mosio – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Juliana Tuwima;

– Marianna Kosmalska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka;

– Danuta Hibszer – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

– Krystyna Dziedzic – dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3;

– Bernadyna Ślusarczyk – starsza woźna oddziałowa – Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka;

– Dorota Kowalska – sprzątaczka – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7;

– Joachim Lubszczyk – stróż – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7;

– Alicja Działowy – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;

– Halina Marczak – kierownik gospodarczy – Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka.

Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

– Ewa Wyrostek – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

– Bożena Dogońska – pomoc nauczyciela – Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy;

– Dorota Seńków – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich;

– Aleksandra Graboś – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

– Barbara Przerwa – nauczyciel Miejskiego Gimnzjum nr 1 im. Jana Pawła II;

– Jolanta Rużeńska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

– Lidia Wnęk – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

– Franciszka Rzepka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich.

Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę wyróżnieni zostali:

– Beata Dusza – były pracownik Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych;

– Grzegorz Niewidok – pracownik Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych.