Z satysfakcją i dumą informujemy, że prestiżowa nie tylko w środowisku nauczycielskim Nagroda Ministra Edukacji Narodowej została przyznana pani Iwonie Kasprzak – nauczycielowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie. Podkreślić należy, że może ją otrzymać wyłącznie ten nauczyciel, który spełnia ostre kryteria ustalone przez MEN, na które składa się m.in. fakt posiadania wyróżniającej oceny pracy oraz wybitnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

Wniosek o nagrodę złożył dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 Eugeniusz Szybiak. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości, która rozpocznie się o godz. 12 w dniu 26 października 2012 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25.

Serdecznie gratulujemy!