23 nauczycieli, w tym 7 dyrektorów placówek oświatowych nagrodził Prezydent Miasta Adam Rams. Wyróżnienia wręczono podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 10 października 2012 r. w domu przyjęć Protos w Knurowie. Nagrodzone zostały również palcówki oświatowe wyróżniające się osiągniętymi wynikami dydaktycznymi oraz szczególną aktywnością podejmowaną na rzecz najmłodszych mieszkańców Knurowa. Dzień ten był także okazją do złożenia gratulacji osobom wyróżnionym nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Zdzisława Waniek – dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, nagrodzeni byli i obecni pracownicy oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych. Ze względu na zaplanowane obowiązki służbowe w uroczystości nie mogła wziąć udziału Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, którzy na ręce Prezydenta Miasta złożyli listy z życzeniami skierowanymi do kadry pedagogicznej i pracowników oświaty. Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w oraz uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich i Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Knurowie.