W środę 29 sierpnia 2012 r., w sali sesyjnej Rady Miasta Knurów, Zastępca Prezydenta Miasta – pan Piotr Surówka wręczył siedmiorgu nauczycielom knurowskich szkół akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Dołączyli oni do grona 112 nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów (vide: diagram pod tekstem).  Każdy z nich zdał egzamin, podczas którego zaprezentował swój dotychczasowy dorobek zawodowy oraz odpowiadał na pytania komisji egzaminacyjnej.Nauczycielami mianowanymi zostali:

– pani Sylwia Alczyńska – nauczyciel języka angielskiego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich;

– pan Mariusz Grotnik – nauczyciel wychowania fizycznego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich;

– pani Antonina Kijas-Sienkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Miejskim Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi;

– pan Przemysław Kopiecki – nauczyciel wychowania fizycznego w Miejskim Gimnazjum nr 3;

– pani Marta Łaskarzewska – nauczyciel języka angielskiego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi;

– pan Zbigniew Rabczewski – nauczyciel wychowania fizycznego w Miejskim Gimnazjum nr 3;

– pani Tatiana Sikora – nauczyciel psycholog w Miejskim Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II.

Wręczenie aktów awansu zawodowego zostało poprzedzone złożeniem ślubowania przez knurowskich pedagogów, w brzmieniu:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

W uroczystości również wzięli udział pani Anna Misiura – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, pani Barbara Hankus – dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1, pani Violetta Mucha – dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2, pani Krystyna Dziedzic – dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3, pan Eugeniusz Szybiak – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz kierownik Pionu Kadrowo-Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie – pan Tomasz Lewicki.

DIAGRAM – liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Knurów w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego (stan na 1 sierpnia 2012 r.):