11 lipca 2012 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 790).

 

Zgodnie z rozporządzeniem od 1 września 2012 r. wzrosną minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i w zależności od posiadanego poziomu wykształcenia, w poszczególnych grupach awansu zawodowego będą kształtowały się na następujących poziomach … czytaj więcej o nowych stawkach dla nauczycieli.