W pilotażowej edycji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” w samym województwie śląskim wpłynęło 91 wniosków organów prowadzących z 367 wnioskami szkół.

Jest nam bardzo miło poinformować, że w gronie wylosowanych 41 szkół znalazła się Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 w Knurowie.

 

W bieżącej edycji swój wniosek złożyły również Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 i Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 z Knurowa.

Po pełną informację zapraszamy na stronę Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.