Szanowny Rodzicu

dziecka 5 letniego, urodzonego w 2007 roku

2 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Co się zmieniło?

Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na 1 września 2014 r. a w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Ważne!!!

Pomimo zmiany terminu obowiązku szkolnego dla dzieci 6 letnich nowelizacja ustawy zachowuje obowiązek przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 letnich.

 

Co to oznacza?

Wszystkie dzieci 5 letnie urodzone w roku 2007 muszą zostać objęte w roku szkolnym 2012/2013 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Rodzice dzieci 5 letnich muszą zgłosić się do dyrektora  właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, obwodowej Miejskiej Szkoły Podstawowej.

Dlaczego?

Zapisy ustawowe nakładają na rodzica dziecka 5 letniego obowiązek zgłoszenia dziecka dyrektorowi szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko zamieszkuje, a na dyrektora szkoły podstawowej obowiązek kontroli realizacji obowiązku przedszkolnego przez to dziecko niezależnie od tego czy realizuje ono obowiązek w miejskim przedszkolu, przedszkolu niepublicznym, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej (obwodowej lub poza obwodowej) czy punkcie przedszkolnym.

Uwaga!

W związku z powyższym rodzice dzieci 5 letnich (ur. w 2007 r.), którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku zgłoszenia dzieci we właściwych obwodowo Miejskich Szkołach Podstawowych prosimy o niezwłoczny kontakt z dyrektorem swojej (obwodowej) szkoły podstawowej.

Dyrektor MZJOś

(-) Wojciech Świerkosz

 


Kancelaria

32 235-27-00