18 stycznia 2012 r. pięciu nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów odebrało z rąk Zdzisławy Waniek – dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. Obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Knurów Piotr Surówka pogratulował nauczycielom zdobycia najwyższego stopnia awansu zawodowego i życzył spełnienia w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej.

Nauczycielami dyplomowanymi zostali:
Cieślik Gabriela – Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie;
Czapla Małgorzata – Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie;
Jurecka Bernadeta – Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie;
Kosowska Violetta – Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie;
Orlik-Musiał Joanna – Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie im. Powstańców Śląskich.