22 listopada 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wyróżnieni pracownicy knurowskiej oświaty otrzymali z rąk II Wicewojewody Śląskiego Piotra Spyry oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera odznaczenia państwowe. Gratulacje w imieniu władz miasta Knurowa składał obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Piotr Surówka. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Odznaczeni zostali:

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Boryga Cecylia – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 w Knurowie,

Grzesik Krystyna – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 3 w Knurowie,

Stańczyk Iwona – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 3 w Knurowie;

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Gołuch Ewa – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie,

Hołysz Beata – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Szymkiewicz Joanna – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Zyzik Alina – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie;

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Guroś Sonia – starsza woźna – Miejskie Przedszkole nr 3 w Knurowie,

Hanak Bożena – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Pinocy Sylwia – starsza pielęgniarka – Żłobek Publiczny w Knurowie,

Urbaniak Maria – kierownik gospodarczy – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie,

Dębowska Ewa – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Gendarz Lidia – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Urbasek Elżbieta – salowa – Żłobek Publiczny w Knurowie;

MEDALEM SREBNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Barylska Kornelia – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie,

Bobek Danuta – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Czaniecka Agata – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Czernik Grażyna – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Knurowie,

Grala Iwona – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Karpińska Barbara – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie,

Klukowska Maria – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Michalik Danuta – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Michno Zuzanna – kierownik gospodarczy – Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie,

Mnich Lucyna – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie,

Pawłowska-Giermak Agata – pedagog szkolny Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Pyka Hanna – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie,

Pyra Małgorzata – kierownik gospodarczy – Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie,

Pyszny Maria – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Stanek Dorota – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie,

Sygut Katarzyna – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie,

Stodolnik Hildegarda – starsza woźna – Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie,

Żebrowska Karolina – starsza woźna – Miejskie Przedszkole nr 2 w Knurowie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

 


Zdjęcia opublikowano dzięki uprzejmości pana Bogusława Wilka z Przeglądu Lokalnego