W czwartek, 13 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do uhonorowania gminnych placówek oświatowych za wysokie wyniki dydaktyczne, nagrodzenia dyrektorów i nauczycieli za trud i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także przyznania nagród i wyróżnień resortowych dla pracowników oświatowych za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

Gospodarzem uroczystości był Prezydent Miasta Knurów Pan Adam Rams.

 

 

 

Wśród zaproszonych gości byli:

Pani Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

Pani Zdzisława Waniek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach,

Pan Jan Trzęsiok – Przewodniczący Rady Miasta Knurów,

Pan Piotr Surówka – Zastępca Prezydenta Miasta Knurów,

Pan Tomasz Rzepa – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury,

a także Przedstawiciele związków zawodowych, Księża Proboszczowie parafii w Knurowie, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek i jednostek oświatowych, zarówno gminnych, jak powiatowych, wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

W czasie uroczystości uhonorowane zostały placówki, które osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne w roku 2010/2011 w mieście, osiągnęły progresję wyników nauczania,  oraz wysokie wyniki w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, które miały miejsce w ubiegłym roku szkolnym.

Wśród uhonorowanych placówek były:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych w roku szkolnym 2010/2011 potwierdzonych Sprawdzianem Klas Szóstych,

Miejskie Gimnazjum nr 3 za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych w roku szkolnym 2010/2011 potwierdzonych Egzaminem Gimnazjalnym, oraz za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych uzyskane w roku szkolnym 2010/2011;

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich za progresję i osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej uzyskanych w roku szkolnym 2010/2011;

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej za osiągnięcie wysokich wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej w roku szkolnym 2010/2011;

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. Feliksa Michalskiego za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej w roku szkolnym 2010/2011;

Miejskie Gimnazjum nr 4 za progresję wyników dydaktycznych we wszystkich częściach Egzaminu Gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011.

 

Wyróżnieniem Prezydenta Miasta Knurów za podejmowanie wielu kolorowych działań na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta uhonorowane zostało Miejskie Przedszkole nr 2 w Knurowie.

W trakcie uroczystości złożone zostały gratulacje za przyznanie wyróżnień i nagród resotrowych dyrektorm i nauczycielom. W ten szczególny sposób został nagrodzony ich profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Wyróżnienia tej rangi pozwalają się cieszyć szczególnym uznaniem i stanowią powód do dumy nie tylko dla samych nagrodzonych, ale również dla ich zwierzchników służbowych, uczniów, rodziców oraz władz samorządowych.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, przyznawaną nauczycielom i pracownikom oświaty, za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymały:

Pani Jadwiga Salwa – Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4

oraz

Pani Ilona Wierzbowska – Pluta – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, polskim odznaczeniem resortowym, nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej uhonorowane zostały:

 

Pani Barbara Bismor

oraz

Pani Mirella Stolarczyk – nauczyciele Miejskiego Gimnazjum nr 3

 

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty przyznawaną nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ale także za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz kreatywną realizację zadań statutowych szkoły otrzymała

Pani Anna Misiura – Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Knurów przyznawane są dyrektorom i nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbałość o troskę i wszechstronny rozwój młodych mieszkańców oraz tworzenie pozytywnego wizerunku oświaty w Knurowie. Nagrodę Prezydenta Miasta w 2011 roku otrzymali:

Pani Małgorzata Dorabiała – Dyrektor Żłobka Publicznego,

Pani Lidia Książek – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2,

Pani Grażyna Misztalewska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7,

Pani Aldona Rychlewska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13,

Pani Barbara Iwanicka – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego,

Pan Eugeniusz Szybiak – Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Pani Danuta Hibszer – Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Marzena Rudzewicz – Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Pani Violetta Mucha – Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2,

Pani Krystyna Dziedzic – Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3,

Pan Dariusz Dzindzio – Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4,

Pani Barbara Starek – Zastępca Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Pani Danuta Trela – Zastępca Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Pani Liliana Rudnicka – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2,

Pani Gabriela Palenga – nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego,

Pani Barbara Pawlus – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13,

Pani Franciszka Rzepka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Pani Alina Zyzik – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Pani Katarzyna Sołtysik-Andrysiak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Pani Ewa Czapelka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Pan Janusz Pluta – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Aleksandra Żydek – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 1,

oraz Pani Dorota Stanek – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3.

W trakcie uroczystości złożono podziękowania dla pracowników oświaty, którzy w roku obecnym, po latach pracy przedszli na zasłużoną emeryturę. Wśród emerytowanych pracowników oświatowych byli:

Pani Dorota Wawrzyniak dyrektor – emeryt Miejskiego Przedszkola nr 10

Pani Lucyna Binias pracownik – emeryt MZJOś

Pani Bogusława Sawoch pracownik – emeryt Miejskiego Przedszkola nr 12,

Pani Urszula Zylska – pracownik – emeryt Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4

Pani Wanda Knapek pracownik – emeryt Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4

Pani Barbara Wójcik pracownik – emeryt Miejskiego Gimnazjum nr 4.

 


Zdjęcia opublikowano dzięki uprzejmości pani Justyny Bajko z Przeglądu Lokalnego