W piątek, 4 lutego 2011 roku  w auli im. Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach Pani Zdzisława Waniek – dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach wręczyła dziewięciu nauczycielom miejskich placówek oświatowych akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Nauczycielami dyplomowanymi zostali:

– Pani Jadwiga Bielska-Kulikowska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

– Pani Kornelia Ciupek-Ciesielska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

– Pan Mirosław Kirszensztejn z Miejskiego Gimnazjum nr 2

– Pan Adam Konopka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4

– Pani Katarzyna Pałka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2

– Pani Brygida Pomarańska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

– Pani Ewa Porwoł z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

– Pani Monika Walczyk z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

– Pani Dorota Wieliczko z Miejskiego przedszkola nr 12

Po wręczeniu aktów nadania, w imieniu Prezydenta Miasta Pana Adama Ramsa, gratulacje wszystkim nowym nauczycielom dyplomowanym złożył Zastępca Prezydenta – Piotr Surówka.